GLA:D-Forløb

GLA:D® står for “Godt Liv med Artrose i Danmark” og er et evidensbaseret uddannelses- og træningsforløb til patienter med hofte- og/eller knæartrose (slidgigt). Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvalitet. Du kan også deltage selvom du er skrevet op til operation.

GLA:D i Lystrup Fysioterapi

 • Forundersøgelse
 • Patientuddannelse x 2
 • Holdtræning i 8 uger eller hjemmetræning i 8 uger
 • Individuel opfølgning
 • 12 måneders opfølgning

Forløbet omfatter:

 • Undersøgelse og diagnosticering
  (1. Konsultation)
 • Skriftlig/mundtlig information om forløbet, testning og registrering i GLAD®-registret
  (2. Konsultation)
 • Patientuddannelse. To undervisnings-sessioner som indeholder:
  Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.
 • 8 ugers træning 2 gange om ugen. Holdtræning anbefales, da det er mere effektivt end hjemmetræning. Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede træningsprogrammer, som eventuelt suppleres af hjemmeøvelser.
 • Opfølgning efter endt forløb. Alle re-testes og udfylder spørgeskema.
 • Alle får tilsendt spørgeskema elektronisk pr. mail efter 3 og 12 mdr.

Vi samler på glade patienter

Læs nogle udtalelser fra nogle af vores patienter. Patienten er centrum i behandlingen hos Lystrup Fysioterapi.