Osteopati Århus

Osteopati kaldes manuel medicin, idet en osteopat alene ved at bruge sine hænder stiller diagnoser, lindrer smerter og fjerner blokeringer, der hæmmer naturlig udfoldelse. Målet med osteopati er at få genoprettet kroppens balance og naturlige funktion.

Sådan kan osteopati hjælpe dig

Osteopati er effektiv ved såvel akutte problemer som skader og gener, opstået gennem længere tid. Hos en osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

  1. Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan
  2. Din krop kan, under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv
  3. Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængig af hinanden

Osteopaten har specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen, knogler, led, bindevæv, muskler og organer arbejder og påvirker hinanden.

Effektiv behandling

Osteopaten opfatter kroppen dynamisk, samt at alle regioner i kroppen hænger sammen. Et symptom fra en bestemt del af kroppen skyldes ikke nødvendigvis et problem i det pågældende område.

Ved at betragte hele kroppen og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der oftest hurtigt effektive og holdbare resultater efter en osteopatisk behandling.

Den optimale balance i kroppen genskabes ved osteopatens behandling og patienten rådgives om hvilke værktøjer, muligheder og øvelser, der skal til for at fastholde denne.

Hvordan foregår osteopati?

Osteopaten er specialiseret i at se, hvordan forskellige dele af kroppen indbefattet knogler, led, bindevæv, muskler arbejder og påvirker hinanden.

De osteopatiske teknikker omfatter alt fra blide artikulationer (mobiliseringsteknikker) af led til specifikke manipulationer, udspændinger, almindelig massage og dyb tværmassage af muskler, bindevæv og sener.

Osteopati blev grundlagt af den amerikanske kirurg Dr. Andrew Taylor Still i 1882. I USA er osteopati i dag en del af medicinstudiet til de kommende læger.

Osteopati vinder i øjeblikket frem i mange europæiske lande bl.a. Danmark. Endnu er der kun få danske osteopater,- men det vil i fremtiden betragtes som en naturlig overbygning på læge- eller fysioterapeutvirket.

Vi samler på glade patienter

Læs nogle udtalelser fra nogle af vores patienter. Patienten er centrum i behandlingen hos Lystrup Fysioterapi.